Chính Sách Bảo Mật

Với mục tiêu xây dựng một sân chơi tốt nhất và lành mạnh cho tất cả mọi người. Bởi thế chúng tôi cần có những chính sách bảo mật để giúp cho sân chơi này hoạt động tuyệt vời hơn. Do đó bạn hãy đọc kỹ những chính sách bảo mật dưới đây của chúng tôi trước khi tiến hành sử dụng trang web này.

Chúng tôi thu thập dữ liệu

Chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn bao gồm: Ip truy câp vào trang wbe, Cookie trình duyệt để hỗ trợ bạn truy cập vào trang web này một cách nhanh chóng. Thu thập các góp ý, bình luận của bạn dưới mỗi nội dung mà chúng tôi đăng tải.

Chúng tôi không thu thập bất cứ thông tin nào khác. Nếu người dùng phát hiện ra trang web thu thập thông tin khác thì hãy kịp thời thông báo cho chúng tôi để chúng tôi kịp thời ngăn chặn. Đó là sự cố và bạn cần thông cảm cho chúng tôi bởi đây là điều không ai muốn.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi sẽ cố gắng bảo mật những thông tin thu thập từ bạn.Những thông tin chỉ lưu trữ trên hệ thống của chúng tôi một thời gian nhất định, nó có thể sẽ bị xóa khi hệ thống của chúng tôi bảo trì. Tất cả thông tin của bạn đều được chúng tôi bảo mật ở cấp độ cao vì thế bạn có thể an tâm về vấn đề này.

Quyền hạn

+ Về MODLMH.COM: Chúng tôi có quyền thu thập những thông tin mình cần đề đáp ứng tốt nhu cầu và mục đích sử dụng của bạn trên trang web này.
+ Về phía người dùng: Bạn bắt buộc phải cung cấp những thông tin chúng tôi cần để được sử dụng những dịch vụ trên trang web. Bạn có thể sử dụng thông tin giả mạo để truy cập vào website. Tuy nhiên thì chúng tôi không chịu trách nhiệm về điều đó.

Thay đổi chính sách bảo mật

Đây là những chính sách tạm thời hoặc đã được cập nhật. Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách của mình. Vì thế bạn cần đọc kỹ chính sách trước khi thực hiện những hành động trên trang web này.